english_flag English
ติดต่อทีมงานคลิกที่นี่ terdecor@gmail.com หรือโทร 08 9115 9035 (คุณเตอร์)
กลับหน้าแรก
รับสอนนวดแผนไทยและสปา
รับออกบูธงานทั่วประเทศ
รับตกแต่งร้านสปา
ติดต่อกับทีมงาน
บริการสอนนวดแผนไทย และสปา
Training
รับสอนนวดแผนไทย และ สปา อาทิ
นวดตัวเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 150 ชั่วโมง
นวดเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
นวดน้ำมันหอมระเหย (อโรมา) หลักสูตร 60 ชั่วโมง
สปาทรีทเม้นท์ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
นวดสลายไขมัน หลักสูตร 60 ชั่วโมง
นวดสปาหน้า หลักสูตร 60 ชั่วโมง
สปาพาราฟิน มือ เท้า
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทย ตำบลคลองสาม และสามารถนำไปสอบวัดระดับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของกระทรวงแรงงานได้ วิทยากรผู้สอนมีทั้งหญิง-ชาย สอนแบบเข้าใจง่าย
สนใจติดต่อทีมงาน
คลิกที่นี่ terdecor@gmail.com
หรือโทร. 08 9115 9035
(คุณเตอร์)

กลับหน้าแรก

head
t5
t6
logothai

H
Logo
Cover1